Bjerggården - Om projektetHelhedsplanen for Bjerggården har fået
egen hjemmeside.
Her kan du løbende følge med i udviklingen.

Så er der nyt - læs beboerinformationen og se skitseforslag fra arkitekterne. Se med her

Renovering i
Bjerggården

I december 2014 besluttede beboerne at afdelingen skulle energirenoveres. Det viste sig hurtigt, at der var større udfordringer end forventet, og det blev besluttet ,at vi skulle forsøge at lave en helhedsplan. Denne proces blev startet i 2015, hvor der blev lavet en grundig byggeteknisk gennemgang af alle bygningsdele. 
 
Målet med helhedsplanen er at fremtidssikre boligområdet både fysisk og socialt. Det gøres ved at løfte afdelingen – indendørs og udendørs – og på den måde forbedre bo-kvaliteten. Afdelingen gøres klar til at tjene som et godt og trygt hjem for beboerne de næste 50 år.
 
Vi får skabt tidssvarende boliger, der kan understøtte afdelingsbestyrelses arbejde med at skabe bedre trivsel. Adgangen for alle sikres gennem etablering af elevator. Bjerggården har en geografisk fin placering - tæt på indkøb, bymidten og offentlig transport.
 
De byggetekniske undersøgelser gav følgende resultat:
Taget. Defekte tagplader og defekter i udhænget
Vinduer og udvendige døre er i en dårlig stand
Ydervægge. Der er kuldebroer og dårlig isolering med risiko for skimmelsvamp
Facadepladerne er samlet med gummifuger, der indeholder PCB. Der er heldigvis ikke PCB inde i boligerne
 
Der lægges op til følgende renoveringsarbejder i afdelingen:
Skalmuring og efterisolering af gavlfacader
Efterisolering af kældre/sokler og dræning
Udskiftning af tage
Udskiftning af betonbrystning på altaner
Udskiftning af vinduer og døre
Udskiftning af aluminiumspartier på altaner
Udskiftning af varmerør i lejligheder
Flytning af el-tavler til lejemål
Udskiftning af entredøre
Udskiftning af udvendige trapper
Nedrivning af tidligere affaldsskure
Undersøgelser af kloak
Optimering af brand og lydforhold
Økonomi:
Vi er i gang med at fastlægge byggeomkostninger og øvrige omkostninger - herunder omkostninger til genhusning. Vi er i tæt dialog med Landsbyggefonden og Civicas organisationsbestyrelse i forhold til finansiering.
 
Tidsplan:
Vi arbejder med at gøre undersøgelserne i afdelingen færdige og få økonomien på plads. De første orienterende møder forventes afholdt i foråret 2019 og det besluttende møde i april/maj 2019.
Vi sender derefter indstilling til politikerne i Middelfart Byråd, således at de kan godkende helhedsplanen på et byrådsmøde i foråret 2019.
 
Efter renoveringen vil der være 72 boliger i Bjerggården:
26 tilgængelighedsboliger. Boligerne ændres, så de opfylder de særlige krav, der er til denne type boliger. Da der skal være adgang til boligerne med en kørestol, bliver der bl.a. installeret elevatorer
12 sammenlægningsboliger. Mindre lejemål sammenlægges med nabo lejemål for at skabe større boliger
34 lettere renoverede boliger. Her ændres der ikke på boligindretning, men lejlighederne renoveres i forskellige grader, med nye gulve, køkkener, fodpaneler, dørkarme i nogle og andre med mindre ændringer indvendig

Efter renoveringen:

  • 26 boliger med øget tilgængelighed

  • 34 lettere renoverede boliger

  • 12 sammenlagte boliger

Har du spørgsmål? Kontakt os, og vi vender tilbage


 

  • Projektleder

    Projektleder

    Martin Johan Svendsen

    Telefon 63 133 173